NEO-ს პრეს-რელიზი
07
2024
February

NEO-ს პრეს-რელიზი

[For English scroll down]

მოხარულნი ვართ გაცნობოთ, რომ Erasmus+-ის ეროვნული ოფისი საქართველოში  დაბრუნდა და მზადაა ხელი შეუწყოს და მხარი დაუჭიროს Erasmus+ პროგრამაში  მონაწილეობას. ევროკავშირის ღირებულებებთან შესაბამისობაში, ოფისი ყურადღებას ამახვილებს სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე მყოფი პირების  ჩართულობაზე და მიზნად ისახავს მათთვის შესაძლებლობების გაზრდას.

ტერმინი „ნაკლები შესაძლებლობების მქონე ადამიანები“ მოიცავს მათ, ვინც  ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, გეოგრაფიული და სხვა გამოწვევების  წინაშე დგას. ცნობიერების ამაღლებისა და მონაწილეობის წახალისების მიზნით,  ოფისმა დაიწყო საინფორმაციო სესიების ყოველწლიური ციკლის ჩატარება რეგიონული უნივერსიტეტებიდან.

ამ პრინციპის გათვალისწინებით, 2023 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, Erasmus+-ის საქართველოს ეროვნულმა ოფისმა და ევროკავშირის „Erasmus+-ის პროგრამაში  საქართველოს მონაწილეობის შეფასების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა“  ერთობლივად ჩაატარეს სამდღიანი სემინარი პროფესიული განათლებისა და  ტრენინგის შესახებ. სემინარები ორგანიზებული იყო Skills Agency Georgia-ს მიერ.

სემინარები ჩატარდა გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის - „პროფესიული  განათლების სისტემის მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში“  მხარდაჭერით.

იანვრის განმავლობაში Erasmus+ ოფისი ევროკავშირის „Erasmus+ პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობის მიზანშეწონილობის კვლევასთან“ ერთად ეწვია  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის   თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. სესიები მოიცავდა მონაწილეებს მასპინძელი ინსტიტუტებიდან და ასევე მეზობელი რეგიონებიდან და უნივერსიტეტებიდან, რაც,  თავის მხრივ, თანამშრომლობას უწყობს ხელს.  

ადგილობრივი საქმიანობის გარდა, Erasmus+-ის ეროვნული ოფისი აქტიურად  მონაწილეობს საერთაშორისო ღონისძიებებში. დეკემბერში ეროვნულმა ოფისმა   მონაწილეობა მიიღო HERE-ს ყოველწლიურ კონფერენციაში - "უმაღლესი  განათლების პოლიტიკის რეფორმა გავლენისთვის", რასაც მასპინძლობა გაუწია ბარსელონას უნივერსიტეტმა. იანვრის მეორე ნახევარში, ეროვნულმა ოფისმა  მონაწილეობა მიიღო Erasmus+-ის ეროვნული ოფისების შეხვედრაში ბრიუსელში. ამ  ჩართულობის შედეგად დამყარდა კავშირები სხვა ქვეყნების ოფისებთან, რაც ერთობლივი ინიციატივებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის საშუალებას იძლევა.

Erasmus+ კიდევ ერთხელ ადასტურებს მისიას და მზაობას, ხელი შეუწყოს  საქართველოს მონწილეობას. ოფისი ღიაა თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის, ორიენტირებულია გამოწვევების გადაჭრაზე და მიზნად ისახავს Erasmus+ პროგრამით სარგებლობა ყველასთვის გახდეს ხელმისაწვდომი. ეს ინიციატივები უაზრუნველყოფს ევროპის საგანამანათლებლო სივრცესთან საქართველოს დაახლოებას.   

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს და სოციალურ მედიას:

http://erasmusplus.org.ge/

https://www.facebook.com/erasmusgeorgia/

დამატებითი კომუნიკაციისათვის გთხოვთ მოგვწეროთ ელ. ფოსტაზე:  

erasmusplusingeorgia@gmail.com

 

---

We're pleased to announce that the Erasmus+ National Office in Georgia is back in action, committed to promoting and supporting participation in the Erasmus+ program. Aligned with EU values, the office emphasizes engagement with individuals facing various challenges, aiming to provide opportunities for those with fewer opportunities.

The term "people with fewer opportunities" includes those facing economic, social, cultural, geographical, health, migrant background, disability, and educational challenges. To increase awareness and encourage participation, the office started conducting its annual cycle of informational sessions, or "info days," from regional universities.

With this principle in mind, in November-December 2023, the National Erasmus+ Office in Georgia and The EU "Feasibility Study to Assess Georgia's Participation in the Erasmus+ Programme" jointly conducted a three-day seminar on professional education and training. Seminars were organized by Skills Agency Georgia.

The seminars were held with the support of the United Nations Development Program project - the "Modernization of Vocational Education System in Georgian Agriculture."

Throughout January, the Erasmus+ office together with the EU's "Feasibility Study to Assess Georgia's Participation in the Erasmus+ Programme visited the Batumi Shota Rustaveli State University, Kutaisi Akaki Tsereteli State University, and Iakob Gogebashvili Telavi State University. These sessions included participants from the host institutions, neighboring regions, and universities, creating a platform for collaboration.

In addition to local activities the Erasmus+ National Office in Georgia is actively participating in international events. In December the NEO Georgia participated in the HERE Annual Conference - "Higher education policy reform for impact.", hosted by the University of Barcelona, Spain. In the second half of January, the Erasmus+ National Office in Georgia participated in the National Erasmus+ Office meeting in Brussels. These engagements established connections with offices from other countries, allowing for collaborative initiatives and the exchange of best practices.

The Erasmus+ National Office in Georgia remains committed to supporting participation. The office is open to fostering collaborations, addressing challenges, and ensuring the benefits of the Erasmus+ program reach individuals from all backgrounds. These initiatives will contribute to the success of the Erasmus+ program in Georgia and strengthen ties with the broader European community.

For more information please visit our website and social media:

http://erasmusplus.org.ge/

https://www.facebook.com/erasmusgeorgia/

To initiate communication please write us at:

erasmusplusingeorgia@gmail.com