პუბლიკაციები

 

აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ მომზადებული პუბლიკაციები იხ. აქ: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები:

კვლევითი პროექტები

თარგმანები

ტემპუსის ეროვნული ოფისის ანგარიში