პუბლიკაციები

 

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები:

კვლევითი პროექტები

თარგმანები

ტემპუსის ეროვნული ოფისის ანგარიში