2014 - დან

Erasmus+

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები (ყოფილი Tempus პროგრამა)

2015 წელს დაფინანსდა ხუთი პროექტი ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონაწილეობით, 2016 წელს – ცხრა პროექტი, 2017 წელს – ხუთი და 2018 წელს, ასევე ხუთი პროექტი (ინსტიტუციური განვითარების პროექტების ჩამონათვალი).

 

2015 წელს დაფინანსებული CBHE პროექტების მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-higher-education_en

 

2016 წელს დაფინანსებული CBHE პროექტების მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2016_en

 

2017 წელს დაფინანსებული CBHE პროექტების მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en

 

2018 წელს დაფინანსებული CBHE პროექტების მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-the-field-of-higher-education_en

 

Credit Mobility

Erasmus+ Credit Mobility პროგრამაში მონაწილე ქართული უნივერსიტეტების და მათი ევროპელი პარტნიორების არასრული სია, რომელიც მუდმივად განახლდება. ამ ეტაპზე 32 ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თანამშრომლობს ევროპის 33 ქვეყნის უნივერსიტეტებთან.

ამ პროგრამაში საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული ქვეყანაა და პროგრამაში მონაწილე 131 ქვეყანას შორის პირველ ათეულშია მერვე ადგილზე

 

წელი საქართველოდან გასული საქართველოში შემოსული სულ
2015 695 190 885
2016 989 570 1559
2017 818 515 1333
2018 1109 699 1808
ჯამი 3611 1974 5585

Degree Mobility

 • 2015 – ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 8 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2016 – ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 15 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2017 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 26 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2018 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 21 მოქალაქემ მოიპოვა.

 

ამჟამად ექვსი ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს Erasmus Mundus Joint Master Degree ექვსს პროგრამაში:
 
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სრული პარტნიორი Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
 • შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Docnomads+ Documentary Filmdirecting)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორები European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA (ასოცირებული პარტნიორები European Master in Migration and Intercultural Relations)
 • კავკასიის უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Tourism Development and Culture)
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ( ასოცირებული პარტნიორი International Master on Wine Tourism Innovation)

ჟან მონე

 • 565040-EPP-1-2015-1-GE- EPPJMO-SUPPA "Promote Knowledge and Awareness of the EU at Grassroots Level in Georgia" პროექტს ახორციელებს საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) - 2015
 • 565086-EPP-1-2015-1-EE- EPPJMO-NETWORK "Developing the European Studies in the Caucasus" პროექტში მონაწილეობენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2015
 • 575609-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Establishment of Jean Monnet Chair at ISU" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი ოლივერ რაისნერი - 2016
 • 575440-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Promoting teaching of European integration and increasing EU awareness in Georgia" კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი სერგი კაპანაძე - 2016
 • 575096-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-PROJECT "Raising Awareness on Georgia’s Europeanization in Academia" სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS    ) - 2016
 • 574611-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-SUPPA "Disseminating Knowledge on EU-Georgian Association Agreement among Academic Communities in Georgia" ევროკავშირის კვლევების ასოციაცია (European Union Studies Association) - 2016
 • 586926-EPP-1-2017-1-GE-EPPJMO-SUPPA EU Studies Module for the Regional Universities of Georgia and MOOC (Massive Online Open Course) about the EU (GRASS    ) - 2017
 • 600053-EPP-1-2018-1-GEEPPJMO-SUPPA - Promoting Inter-Regional European Studies in the Caucasus (ASSOCIATION OF EUROPEAN STUDIES FOR THE CAUCASUS) - 2018