კონტაქტი

ოფისის ხელმძღვანელი: ლიკა ღლონტი

პროგრამის მენეჯერი: ნინო ურუშაძე

პროგრამის მენეჯერი: თათა ლორთქიფანიძე

Erasmus+ ოფისები პარტნიორ ქვეყნებში

საკონტაქტო პირები პროგრამის ქვეყნების Erasmus+ ეროვნულ სააგენტოებში