2014 - დან

Erasmus+

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები (ყოფილი Tempus პროგრამა)

 დაფინანსებული CBHE პროექტების სტატისტიკა

წელი დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა
2015 5
2016 9
2017 5
2018 5
2019 6
2020 7

2017 წელს დაფინანსებული CBHE პროექტების მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/capacity-building-field-higher-education-2017_en 

2018 წელს დაფინანსებული CBHE პროექტების მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/capacity-building-field-higher-education-2018_en 

2019 წელს დაფინანსებული CBHE მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/capacity-building-field-higher-education-2019_en 

2020 წელს დაფინანსებული CBHE მართვის საბუთები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან:

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/capacity-building-field-higher-education-2020_en

Credit Mobility

Erasmus+ Credit Mobility პროგრამაში მონაწილე ქართული უნივერსიტეტების და მათი ევროპელი პარტნიორების არასრული სია, რომელიც მუდმივად განახლდება. ამ ეტაპზე 32 ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თანამშრომლობს ევროპის 33 ქვეყნის უნივერსიტეტებთან.

ამ პროგრამაში საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული ქვეყანაა და პროგრამაში მონაწილე 141 ქვეყანას შორის პირველ ათეულშია მეექვსე ადგილზე.

 

წელი საქართველოდან გასული საქართველოში შემოსული სულ
2015 695 190 885
2016 989 570 1559
2017 818 515 1333
2018 1109 699 1808
2019 1144 751 1895
2020 1754 1134 2888
ჯამი 6509 3859 10368

Degree Mobility

 • 2015 – ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 8 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2016 – ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 15 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2017 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 26 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2018 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 21 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2019 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 40 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2020 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 29 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2021 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 30 მოქალაქემ მოიპოვა.

 

ამჟამად შვიდი ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს Erasmus Mundus Joint Master Degree რვა პროგრამაში:
 
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სრული პარტნიორი Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
 • შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Docnomads+ Documentary Filmdirecting)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორები European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA (ასოცირებული პარტნიორები European Master in Migration and Intercultural Relations)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი European Master in Lexicography)
 • კავკასიის უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Tourism Development and Culture)
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი International Master on Wine Tourism Innovation)
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Erasmus Mundus Master in Soil Science)

ჟან მონე

 • 565040-EPP-1-2015-1-GE- EPPJMO-SUPPA "Promote Knowledge and Awareness of the EU at Grassroots Level in Georgia" პროექტს ახორციელებს საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) - 2015
 • 565086-EPP-1-2015-1-EE- EPPJMO-NETWORK "Developing the European Studies in the Caucasus" პროექტში მონაწილეობენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2015
 • 575609-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Establishment of Jean Monnet Chair at ISU" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი ოლივერ რაისნერი - 2016
 • 575440-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Promoting teaching of European integration and increasing EU awareness in Georgia" კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი სერგი კაპანაძე - 2016
 • 575096-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-PROJECT "Raising Awareness on Georgia’s Europeanization in Academia" სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS    ) - 2016
 • 574611-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-SUPPA "Disseminating Knowledge on EU-Georgian Association Agreement among Academic Communities in Georgia" ევროკავშირის კვლევების ასოციაცია (European Union Studies Association) - 2016
 • 586926-EPP-1-2017-1-GE-EPPJMO-SUPPA EU Studies Module for the Regional Universities of Georgia and MOOC (Massive Online Open Course) about the EU (GRASS    ) - 2017
 • 600053-EPP-1-2018-1-GEEPPJMO-SUPPA - Promoting Inter-Regional European Studies in the Caucasus (ASSOCIATION OF EUROPEAN STUDIES FOR THE CAUCASUS) - 2018
 • 611570-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-CHAIR - Jean Monnet Chair in EU Law at the New Vision University, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, პროფესორი გაგა გაბრიჩიძე - 2019
 • 611737-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-MODULE - European idea and Euro integration of Georgia  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი ემზარ ფაჟავა - 2019
 • 611026-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Triangle Effect of European Studies at Schools - კავკასიის უნივერსიტეტი - 2019
 • 611436-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Georgia and the EU: 10 years of successful cooperation in the context of EaP - GRASS -2019
 • 611936-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Enhancing Knowledge on Georgia’s EU Integration among Ethnic Minorities - CSS -2019
 • 612019-EPP-1-2019-1-TREPPJMO-NETWORK LINKING 'EUROPE' AT THE PERIPHERY - Ilia State University - 2019
 • 612049-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Promote and Act for Europe - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი - 2019
 • 620393-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-CHAIR - The European Union’s fundamental values: Democracy, Rule of Law and Protection of Human Rights – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე - 2020
 • 621307-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-CHAIR - Understanding EU Policy for Equality – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი ირინე ქურდაძე - 2020
 • 620916-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-MODULE - Europeanization as an instrument for democratization of Georgia – ევროპის უნივერსიტეტი, პროფესორი ლევან მახაშვილი - 2020
 • 619809-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-MODULE - EU Explored in Association Agreement – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი ეკატერინე ქარდავა - 2020
 • 619928-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT - Establishing Interdisciplinary Bachelor's Programme in European Studies at Tbilisi State University – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2020
 • 619948-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT- Legal Face of the EU - კავკასიის უნივერსიტეტი - 2020
 • 620558-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT - EU multilevel research and innovation systems: projection to Eastern Partnership countries development - ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისათვის - 2020
 • 620741-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT - Promoting European Union’s Cyber Education – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი- 2020
 • 620893-EPP-1-2020-1-GE-EPPJMO-PROJECT - Advancing European Values and Standards in Georgian Schools – ევროპის უნივერსიტეტი - 2020
 • 620932-EPP-1-2020-1-AM-EPPJMO-PROJECT - Comparing Approximation Strategies and Solutions (COMPASS) - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, 2020
 • 101048103 — EUPOLTRANS Jean Monnet Center of Excellence for EU Policy Transposition - კავკასიის უნივერსიტეტი - 2021
 • 101047443 - EU for Energy Security and Sustainable Development Policies - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, პროფესორი გაგა გაბრიჩიძე - 2021

პარტნიორობა თანამშრომლობისათვის

Cooperation Partnerships in Vocational Education and Training "Assessment in Healthcare EducAtion goes Digital" - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Cooperation Partnerships in Higher Education "Pact4Skills" - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი