ვიდეო-ინსტრუქციები
10
2020
აგვისტო

ვიდეო-ინსტრუქციები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული მემორანდუმის საფუძველზე Erasmus+ ეროვნულმა ოფისმა დააფინანსა ოთხი ვიდეო-ინსტრუქციის შემუშავება. ინგლისურენოვანი ვიდეო-რგოლების დანიშნულებაა, საერთაშორისო ექსპერტებს გააცნონ საქართველოს განათლების სისტემა და ქვეყანაში მოქმედი ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები.