ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე
30
2020
აპრილი

ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე

30 აპრილს ჩატარდა ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე. ვებინარის ფარგლებში მსმენელები გაეცნენ პროგრამის სიახლეებს, განაცხადების მიღების ვადებსა და წინაპირობებს. ვებინარს ესწრებოდა 65 მონაწილე.