საკოორდინაციო შეხვედრა
21
2021
ოქტომბერი

საკოორდინაციო შეხვედრა

21 ოქტომბერს გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ახლად დაარსებული Horizon Europe საქართველოს ოფისის, Erasmus+ ეროვნული ოფისისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგნელები. შეხვედრის მიზანი იყო გამოცდილების გაზიარება და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული Erasmus+, Horizon Europe და MSCA პროექტებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა.