ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე
07
2020
ოქტომბერი

ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე

7 ოქტომბერს ჩატარდა ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე. ვებინარის ფარგლებში მსმენელები გაეცნენ დეტალურ ინფორმაციას პროგრამის შესაძლებლობებისა და უპირატესობების შესახებ. განხილულ იქნა შემდეგი კონკრეტული საკითხები: განაცხადების მიღების პროცედურა, ვადები, დაშვების წინაპირობები და მოთხოვნები. ვებინარს ესწრებოდა 60-მდე მონაწილე. 

გთხოვთ იხილოთ პრეზენტაცია