ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების ახალი კონკურსი
21
2020
დეკემბერი

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების ახალი კონკურსი

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების კონკურსი უნივერსიტეტებისთვის გამოცხადდება 2021 წლის თებერვალში - განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა - 13.04.2021.

ორი მნიშვნელოვანი სიახლე: 1) კონსორციუმის მონაწილე და კოორდინატორიც შეიძლება იყოს პარტნიორი ქვეყნის უნივერსიტეტი; 2) დამატებით ცხადდება ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების მოსამზადებელი გრანტების კონკურსი (იგივე ვადები, გრანტის მოცულობა 55000 ევრო).

დეტალებს გაეცანით თანდართულ პრეზენტაციებში