კლასტერული მონიტორინგი
22
2020
სექტემბერი

კლასტერული მონიტორინგი

22 სექტემბერს გაიმართა კლასტერული მონიტორინგის ვირტუალური შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს 8 უნივერსიტეტის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ევროკავშირის დელეგაციის, EACEA-სა და Erasmus+ ეროვნული ოფისის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ (საერთო ჯამში 25 მონაწილე). შეხვედრის მიზანი იყო ინსტიტუციური თანამშრომლობის იმ შვიდი პროექტის განხილვა, რომელთა განხორციელებაში სამინისტროც მონაწილეობს, კერძოდ პროექტების გავლენა უმაღლესი განათლების სფეროზე ეროვნულ დონეზე.