ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა
04
2020
მაისი

ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა

მიმდინარე ეპიდემიოლოგიურმა სიტუაციამ ბევრი ახალი იდეის განვითარებას მისცა ბიძგი: უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა ჯგუფი იწყებს მუშაობას ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ელექტრონული განათლების რეგულაციების დახვეწის მიზნით.