ახალი პუბლიკაცია
07
2020
აგვისტო

ახალი პუბლიკაცია

ჩვენმა ექსპერტებმა დაასრულეს მუშაობა პოლიტიკის დოკუმენტებზე, რომლებიც უმაღლესი განათლების რეფორმირების თხუთმეტწლოვან ისტორიას ასახავს და სამომავლო რეკომენდაციებს გვთავაზობს. იმედს გამოვთქვამთ, რომ წინამდებარე რეკომენდაციები სასარგებლო იქნება როგორც უმაღლესი განათლების განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისათვის, ასევე კონკრეტული ცვლილებების განხორციელებისათვის.