აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2015-2020 წლების შემაჯამებელი სტატისტიკა
20
2021
იანვარი

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2015-2020 წლების შემაჯამებელი სტატისტიკა

წარმოგიდგენთ 2015-2020 წლების შემაჯამებელ სტატისტიკას რეგიონულ ჭრილში.

საინფორმაციო ბარათის გასაცნობად გთხოვთ ეწვიოთ მბულს