პარტნიორობის სტატისტიკა Erasmus+ - ის პროგრამებისა და უნივერსიტეტების მიხედვით 2015 - 2019

Higher Education Institution City Number of CBHE projects Number of ICM projects Number of   EMJMD projects Number of JEAN MONNET projects
Akaki Tsereteli State University Kutaisi 7 31 0 0
Apolon Kutateladze Academy of Arts Tbilisi 0 22 0 0
Bank of Georgia University Tbilisi 2 0 0 0
Batumi Art Teaching University Batumi 1 1 0 0
Batumi Navigation Teaching University Batumi 0 1 0 0
Batumi State Maritime Academy Batumi 2 2 0 0
BAU International University Batumi 1 0 0 0
Black Sea International University Tbilisi 1 13 0 0
Business and Technology University Tbilisi 1 8 0 0
Caucasus International University Tbilisi 1 15 1 0
Caucasus University Tbilisi 6 56 1 2
David Tvildiani Medical University Tbilisi 2 0 0 0
East European University Tbilisi 0 3 0 0
Free University Tbilisi 0 7 0 0
Georgian Agrarian University Tbilisi 0 17 0 0
Georgian American University Tbilisi 1 9 0 0
Georgian Aviation University Tbilisi 0 4 0 0
Georgian Technical University Tbilisi 6 45 0 1
Georgian-European Higher Education Institution Tbilisi 0 6 0 0
GIPA Tbilisi 3 27 1 0
Gori State University Gori 1 7 0 0
Grigol Robakidze University Tbilisi 0 9 0 0
Guram Tavartkiladze Teaching University Tbilisi 0 3 0 0
Iakob Gogebashvili Telavi State University Telavi 10 24 0 0
Ilia State University Tbilisi 17 223 2 3
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Tbilisi 11 242 3 0
Kutaisi University Kutaisi 3 1 0 0
National Defence Academy Gori 1 0 0 0
New Vision University Tbilisi 0 0 0 2
Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy Tbilisi 1 5 0 0
Samtskhe-Javakheti State University Akhaltsikhe 4 2 0 0
SEU National teaching University Tbilisi 1 2 0 0
Shota Meskhia State Teaching University Zugdidi 4 3 0 0
Shota Rustaveli State University Batumi 13 58 1 1
Shota Rustavely University of Theatre and Cinema Tbilisi 0 5 1 0
Sokhumi State University Tbilisi 3 27 0 0
Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University Tbilisi 1 18 0 0
Tbilisi Humanitarian Teaching University Tbilisi 0 2 0 0
Tbilisi Open University Tbilisi 0 1 0 0
Tbilisi State Medical University Tbilisi 2 35 0 0
Tbilisi Vano Sarajishvili State Conservatorie Tbilisi 1 22 0 0
University of Georgia Tbilisi 3 29 0 0
           
Jean Monnet          
Georgia's Reforms Associates (GRASS)          3
Center for Social Sciences (CSS)         2
European Union Studies Association (EUSA)         1
Association of Euroepan Studies for the Caucasus (AESC)         1
Georgian Institute of Politics         1

გაცვლითი პროგრამების სტატისტიკური მონაცემები

Credit Mobility

ამ ეტაპზე 32 ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თანამშრომლობს ევროპის 33 ქვეყნის უნივერსიტეტებთან.

ამ პროგრამაში საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული ქვეყანაა და პროგრამაში მონაწილე 141 ქვეყანას შორის პირველ ათეულშია მეექვსე ადგილზე

Erasmus+ ICM Scholarships 2018

# Country Scholarships Outgooing to Europe 

Incoming from Europe

1 Russia 4 418 2 505 1 913
2 Ukraine 3 106 1 988 1 028
3 Serbia 3 056 1 851  1 205
4 Israel 2 738 1 486 1 252
5 Albania 1 953 1 225 728
6 Georgia 1 808 1 109 699
7 Bosnia & Herzegovina 1 751 1 089 662
8 Morocco 1 486 896 590
9 Egypt 1 296 854 442
10 Jordan 1 181 711 470

ოლო წლების მანძილზე საქართველო სტაბილურად ინარჩუნებს პოზიციას წარმატებული ქვეყნების პირველ ათეულში.

წელი

საქართველოდან გასული

საქართველოში შემოსული

სულ

2015

695

190

885

2016

989

570

1559

2017

818

515

1333

2018

1109

699

1808

2019

1144

751

1895

ჯამი

4755

2725

7480

საქართველოსთან მოკლევადიანი კრედიტ მობილობის ფარგლებში აქტიური პროგრამის ქვეყნების ინფოგრაფიკა

  

Degree Mobility

 • 2015 – ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 8 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2016 – ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 15 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2017 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 26 მოქალაქემ მოიპოვა.
 • 2018 - ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე ერაზმუსის სტიპენდია საქართველოს 21 მოქალაქემ მოიპოვა.
ამჟამად ექვსი ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს Erasmus Mundus Joint Master Degree ექვსს პროგრამაში:
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სრული პარტნიორი Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
 • შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Docnomads+ Documentary Filmdirecting)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორები European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA (ასოცირებული პარტნიორები European Master in Migration and Intercultural Relations)
 • კავკასიის უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Tourism Development and Culture)
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ( ასოცირებული პარტნიორი International Master on Wine Tourism Innovation)

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის სტატისტიკური მონაცემები 2015-2018წ

 

ჟან მონე

 • 565040-EPP-1-2015-1-GE- EPPJMO-SUPPA "Promote Knowledge and Awareness of the EU at Grassroots Level in Georgia" პროექტს ახორციელებს საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) - 2015
 • 565086-EPP-1-2015-1-EE- EPPJMO-NETWORK "Developing the European Studies in the Caucasus" პროექტში მონაწილეობენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2015
 • 575609-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Establishment of Jean Monnet Chair at ISU" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი ოლივერ რაისნერი - 2016
 • 575440-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-CHAIR "Promoting teaching of European integration and increasing EU awareness in Georgia" კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი სერგი კაპანაძე - 2016
 • 575096-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-PROJECT "Raising Awareness on Georgia’s Europeanization in Academia" სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS- 2016
 • 574611-EPP-1-2016-1-GE-EPPJMO-SUPPA "Disseminating Knowledge on EU-Georgian Association Agreement among Academic Communities in Georgia" ევროკავშირის კვლევების ასოციაცია (European Union Studies Association) - 2016
 • 586926-EPP-1-2017-1-GE-EPPJMO-SUPPA EU Studies Module for the Regional Universities of Georgia and MOOC (Massive Online Open Course) about the EU (GRASS) - 2017
 • 600053-EPP-1-2018-1-GEEPPJMO-SUPPA - Promoting Inter-Regional European Studies in the Caucasus (ASSOCIATION OF EUROPEAN STUDIES FOR THE CAUCASUS) - 2018
 • 611570-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-CHAIR - Jean Monnet Chair in EU Law at the New Vision University, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, პროფესორი გაგა გაბრიჩიძე - 2019
 • 611737-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-MODULE - European idea and Euro integration of Georgia  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი ემზარ ფაჟავა - 2019
 • 611026-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Triangle Effect of European Studies at Schools - კავკასიის უნივერსიტეტი - 2019
 • 611436-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Georgia and the EU: 10 years of successful cooperation in the context of EaP - GRASS -2019
 • 611936-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Enhancing Knowledge on Georgia’s EU Integration among Ethnic Minorities - CSS -2019
 • 612019-EPP-1-2019-1-TREPPJMO-NETWORK - LINKING 'EUROPE' AT THE PERIPHERY - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2019
 • 612049-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT - Promote and Act for Europe - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი - 2019

Erasmus+ პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული პროექტების დაფარვა ქვეყნის მასშტაბით 2015-2018 წ.