კონტაქტი

ოფისის ხელმძღვანელი: ლიკა ღლონტი

პროგრამის მენეჯერი: ნინო ურუშაძე

პროგრამის მენეჯერი: თათა ლორთქიფანიძე

Erasmus+ ეროვნული ოფისები არაასოცირებულ (პარტნიორ) ქვეყნებში

Erasmus+ ეროვნული სააგენტოები ასოცირებულ (პროგრამის) ქვეყნებში