პარტნიორებისთვის

ჩვენ პოტენციურ ევროპელ პარტნიორებს ვთავაზობთ ინფორმაციას ქვეყნის, უმაღლესი განათლების სისტემისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ.

ახალგაზრდობა და სპორტი

მანანა ქავთარაძე, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

Youth პროექტი

Erasmus+Youth საინფორმაციო ცენტრი საქართველოში  

Horizon 2020

ნათია გაბიტაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო