პარტნიორებისთვის

ჩვენ პოტენციურ ევროპელ პარტნიორებს ვთავაზობთ ინფორმაციას  ქვეყნის, უმაღლესი განათლების სისტემისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ.