უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა საერთაშორისო ვიზიტების შეჯამება
21
2020
იანვარი

უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა საერთაშორისო ვიზიტების შეჯამება

გაეცანით უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა მიერ 2019 წლის განმავლობაში განხორციელებული საერთაშორისო ვიზიტების შემაჯამებელ ვიდეო მიმოხილვას სოციალური ინკლუზიის თემის გარშემო.