კვლევის შეფასება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
15
2019
ივნისი

კვლევის შეფასება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

14 - 15 ივნისს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრმა უმასპინძლა სემინარს: "კვლევის შეფასება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში". სემინარს უძღვებოდა ექსპერტი პასკალ მარტი, ლიონის უნივერსიტეტიდან (საფრანგეთი). სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ავტორიზაციის ექსპერტებმა, უნივერსიტეტებისა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა.

სემინარის მასალები

დამატებითი ინფორმაცია სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების შეფასების შესახებ შეგიძიათ ნახოთ აქ: https://www.hceres.fr/en/evaluation-research-entities