შეხვედრები უნივერსიტეტებში
21
2021
სექტემბერი

შეხვედრები უნივერსიტეტებში

სექტემბერში განახლდა Erasmus+ ეროვნული ოფისის ინდივიდუალური შეხვედრები უნივერსიტეტებთან. განიხილებოდა ახალბედა უნივერსიტეტების პროგრამაში მონაწილეობის საკითხები (ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში) და პროგრამის  შესაძლებლობები საერთაშორისო ურთიერთობათა ოფისების ახალ ხელმძღვანელობასთან  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). ინდივიდუალური შეხვედრები კვლავაც გაგრძელდება.