უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის მექანიზმების განვითარებისა და განხორციელების ანალიზი
25
2019
დეკემბერი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის მექანიზმების განვითარებისა და განხორციელების ანალიზი

უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა ჯგუფმა დაასრულა მუშაობა პროექტზე "უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის მექანიზმების განვითარებისა და განხორციელების ანალიზი". კვლევის შედეგების პრეზენტაციები გაიმართება 2020 წელს.

კვლევითი პროექტის ანგარიში