მეორე ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) თაობაზე
22
2020
მაისი

მეორე ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) თაობაზე

დღეს ჩატარდა რიგით მეორე ვებინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) თაობაზე. მიმოვიხილეთ სააპლიკაციო პროცედურები და პროგრამის თავისებურებები.
მადლობას ვუხდით ყველა მონაწილეს საინტერესო კითხვებისთვის და აქტიურობისათვის. მომდევნო შეხვედრები ჩატარდება თელავში, ქუთაისსა და ბათუმში.