განახლებული სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი
07
2019
ოქტომბერი

განახლებული სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი

გამოქვეყნდა 2020-2021 წლების განახლებული სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი.