ჟან მონეს პროგრამის საინფორმაციო დღე
15
2024
თებერვალი

ჟან მონეს პროგრამის საინფორმაციო დღე

[For English scroll down]
დარეგისტრირდით ჟან მონეს საინფორმაციო დღეზე! დავამკვიდროთ #ErasmusPlus-ის ღირებულებები და სულისკვეთება.
შეხვედრაზე გექნებათ საშუალება:
- გაეცნოთ პროგრამის შესაძლბლობებს
- მოუსმინოთ და შეკითხვები დაუსვათ ჟან მონეს მიმართულების ევროკომისიის კოორდინატორს
- გაიზიაროთ პროგრამის ქართველი ბენეფიციარების გამოცდილება
- გაიზიაროთ სხვა ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილება
რეგისტრაცია სავალდებულოა და გრძელდება 2024 წლის 26 თებერვლამდე.
-----
Register on Jean Monnet Information Day! Establish the values ​​and spirit of #ErasmusPlus.
At the meeting you will have the opportunity to:
- Familiarize yourself with the opportunities of the Programme;
- Listen and ask questions to an European Commission Coordinator working in the sector of Jean Monet;
- Listen to the experiences of the Georgian beneficiaries of the Programme;
- Familiarize yourself with the practices of other countries;