ტრენინგი „CBHE პროექტების ფინანსური მართვა“
19
2020
ოქტომბერი

ტრენინგი „CBHE პროექტების ფინანსური მართვა“

19 ოქტომბერს ჩატარდა ვირტუალური ტრენინგი CBHE პროექტების ფინანსურ მართვაზე, რომელსაც გაუძღვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროექტების ფინანსური მენეჯერი მანანა სალუქვაძე. ტრენინგს დაესწრო CBHE პროექტების ქართველი კოორდინატორები თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებიდან. ამჟამად საქართველოში მიმდინარე პროექტებიდან შვიდი ქართული უნივერსიტეტების კოორდინატორობით ხორციელდება.
იხილეთ ტრენინგის ჩანაწერი და პრეზენტაცია