შეხვედრები რეგიონებში Erasmus+ პროგრამის შესახებ
27
2020
ივლისი

შეხვედრები რეგიონებში Erasmus+ პროგრამის შესახებ

დასრულდა რეგიონული საინფორმაციო შეხვედრების ციკლი Erasmus+ პროგრამის შესახებ, რომელიც ერთობლივად იყო ორგანიზებული Erasmus+ ეროვნული ოფისისა და ნატოსა & ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის მიერ. სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდა აბროლაურის, ზუგდიდისა და ლანჩხუთის საშუალო სკოლების მოსწავლეები და მასწავლებლები, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.