არ გამოგრჩეთ 2024 წლის დედლაინები!
01
2024
თებერვალი

არ გამოგრჩეთ 2024 წლის დედლაინები!

არ გამოგრჩეთ 2024 წლის დედლაინები! 

Don’t forget 2024 Deadlines!

Key Action 1Sector/სექტორი

Deadline

დედლაინი

ICM Higher Education and stuff - საერთაშორისო კრედიტებით მობილობა - უმაღლესი განათლების სტუდენტებისთვის და პერსონალისთვის

20 February 2024 at 12:00:00 (midday Brussels time)

20 თებერვალი 2024 12:00:00 (შუადღე ბრიუსელის დროით)

Mobility for learners and stuff (VET) - მობილობა სტუდენტებისთვის და პერსანალისთვის, პროფესიული განათლების სექტორში

20 February 2024 at 12:00:00 (midday Brussels time)

20 თებერვალი 2024 12:00:00 (შუადღე ბრიუსელის დროით)

Mobility for young people - Youth exchange - გაცვლითი პროექტები ახალგაზრდებისთვის

20 February 2024 at 12:00:00 (midday Brussels time)

20 თებერვალი 2024 12:00:00 (შუადღე ბრიუსელის დროით)

Mobility projects for youth workers - მობილობის პროექტები ახალგაზრდული მუშაკებისათვის

20 February 2024 at 12:00:00 (midday Brussels time)

20 თებერვალი 2024 12:00:00 (შუადღე ბრიუსელის დროით)

Youth participation activities (non-formal) - ახალგაზრდობის ჩართულობის პროექტები (არა-ფორმალური განათლება)

20 February 2024 at 12:00:00 (midday Brussels time)

20 თებერვალი 2024 12:00:00 (შუადღე ბრიუსელის დროით)

Virtual exchanges - higher education - ვირტუალური გაცვლა - უმაღლესი განათლება

25 April 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

25 აპრილი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Virtual exchanges - youth - ვირტუალური გაცვლა - ახალგაზრდობის სექტორი

25 April 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

25 აპრილი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)Key Action 2Sector/სექტორი

Deadline

დედლაინი

Cooperation partnership for higher education - თანამშრომლობის პარტნიორობა უმაღლესი განათლებისთვის

05 March 2024 at 12:00:00 (Brussels time)

5 მარტი 2024 12:00:00 ( ბრიუსელის დროით)

Cooperation partnership for VET - თანამშრომლობის პარტნიორობა პროფესიული განათლებისთვის

05 March 2024 at 12:00:00 (Brussels time)

5 მარტი 2024 12:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Cooperation partnership for schools - თანამშრომლობის პარტნიორობა სკოლებისთვის

05 March 2024 at 12:00:00 (Brussels time)

5 მარტი 2024 12:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Cooperation partnership for adult education - თანამშრომლობის პარტნიორობა ზრდასრულებისთვის

05 March 2024 at 12:00:00 (Brussels time)

5 მარტი 2024 12:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Cooperation partnership for youth - თანამშრომლობის პარტნიორობა ახალგაზრდებისთვის

05 March 2024 at 12:00:00 (Brussels time)

5 მარტი 2024 12:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Cooperation partnership for sport - თანამშრომლობის პარტნიორობა სპორტისთვის

05 March 2024 at 12:00:00 (Brussels time)

5 მარტი 2024 12:00:00 ( ბრიუსელის დროით)

Partnership for excellence - centers for vocational excellence - პარტნიორობა ბრწყინვალებისთვის - პროფესიული სრულყოფის ცენტრები

07 May 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

7 მაისი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Partnership for excellence - Erasmus Mundus - პარტნიორობა ბრწყინვალებისთვის - ერასმუს მუნდუსი

15 February 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

15 თებერვალი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Partnership for innovation - alliance for innovation higher education - პარტნიორობა ბრწყინვალებისთვის - ინოვაციული უმაღლესი განათლების ალიანსები

7 March 2024 at

17:00:00 (Brussels time)

7 მარტი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Partnership for innovation - alliance for innovation VET - პარტნიორობა ბრწყინვალებისთვის - ინოცავაციური პროფესიული განათლების ალიანსები

7 March 2024 at

17:00:00 (Brussels time)

7 მარტი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Partnership for innovation - alliance for innovation broad societies - პარტნიორობა ბრწყინვალებისთვის - ალიანსი ინოვაციებისთვის ფართო საზოგადოებებისათვის

7 March 2024 at

17:00:00 (Brussels time)

7 მარტი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Capacity building Higher Education (CBH) - შესაძლებლობების განვითარება უმაღლესი განათლება

08 February 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

8 თებერვალი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Capacity building VET (CBVET) - შესაძლებლობების განვითარება პროფესიული განათლება

29 February 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

29 თებერვალი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)Key Action 3 Sector/სექტორი

Deadline

დედლაინი

Jean Monnet - Higher Education - ჟან მონე - უმაღლესი განათლება

1 February 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

1 თებერვალი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Jean Monnet - Policy Debate - ჟან მონე - პოლიტიკის დებატები

1 February 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

1 თებერვალი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)

Jean Monnet - Actions and Networks - ჟან მონე - აქტივობები და ნეთვორქინგი

1 February 2024 at 17:00:00 (Brussels time)

1 თებერვალი 2024 17:00:00 (ბრიუსელის დროით)