ბოლო სიახლეები
01
2020
აპრილი

ბოლო სიახლეები

ეწვიეთ ბმულს და გაეცანით ბოლო სიახლეებს - 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en?fbclid=IwAR0zU54yL0vIIe1ezBOPKog-LXo0aUhwgFua2HjVz9cvJe-hGa8gFP_qiXM