პარტნიორებისთვის

ჩვენ პოტენციურ ევროპელ პარტნიორებს ვთავაზობთ ინფორმაციას  ქვეყნის, უმაღლესი განათლების სისტემისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ.

ახალგაზრდობა და სპორტი

მანანა ქავთარაძე

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Youth პროექტი

Erasmus+Youth საინფორმაციო ცენტრი საქართველოში  

Erasmus Student Network

Erasmus სტუდენტური ქსელი საქართველოში 

 

Horizon 2020

ნათია გაბიტაშვილი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო