ვებინარი ინტერნაციონალიზაციის შესახებ
02
2021
ივლისი

ვებინარი ინტერნაციონალიზაციის შესახებ

15-16/06/2021 online რეჟიმში ჩატარდა ვებინარი "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია - ფინეთის გამოცდილება საქართველოსთვის". ვებინარზე განხილულ იქნა ფინეთის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია და მისი გავლენა ინსტიტუციურ და ეროვნულ დონეებზე, რაც ქართული აუდიტორიისათვის საინტერესო გასაზიარებელი გამოცდილებაა. საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია მნიშვნელოვანია როგორც თავად განათლების ხარისხის ამაღლებისთვის, ასევე საზოგადოების განვითარებისათვის.
ვებინარზე პრეზენტაციები წარმოადგინეს ფინეთის განათლების ეროვნული სააგენტოს, განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და ფინეთის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა.
ვებინარის ვიდეო ჩანაწერები: