კლასტერული მონიტორინგი
04
2021
ივნისი

კლასტერული მონიტორინგი

4 ივნისს გაიმართა კლასტერული მონიტორინგის ვირტუალური შეხვედრა, თემაზე Erasmus+ CBHE პროექტების გავლენა უნივერსიტეტების ინტერნაციონალიზაციის ხარისხზე“. ღონისძიებაში მონაწილეობდა ათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ევროკავშირის დელეგაციის და Erasmus+ ეროვნული ოფისის წარმომადგენლები.