ვებინარი - უსაფრთხო ინტერნეტის დღე
11
2021
თებერვალი

ვებინარი - უსაფრთხო ინტერნეტის დღე

ამა წლის 9 თებერვალს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის თაოსნობით და ჟან მონეს პროექტის - Promoting European Union's Cyber Education (PEU-C-E) ფარგლებში, ჩატარდა ვებინარი უსაფრთხო ინტერნეტის თემაზე.