ჟან მონეს ახალი პროექტები
31
2019
ივლისი

ჟან მონეს ახალი პროექტები

გამოქვეყნდა ჟან მონეს პროგრამის წლევანდელი კონკურსის შედეგები.

საქართველოს უნივერსიტეტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით ექვსი პროექტი დაფინანსდა.

ვულოცავთ ამ დიდ წარმატებას ყველა გამარჯვებულს!

611570-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-CHAIR NEW VISION UNIVERSITY Jean Monnet Chair in EU Law at the New Vision University Gaga Gabrichidze

611737-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-MODULE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY European idea and Euro integration of Georgia  Emzar Pazhava

611026-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT CAUCASUS UNIVERSITY LTD Triangle Effect of European Studies at Schools 

611436-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT GEORGIA'S REFORMS ASSOCIATES Georgia and the EU: 10 years of successful cooperation in the context of EaP 

611936-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT CENTER FOR SOCIAL SCIENCES Enhancing Knowledge on Georgia’s EU Integration among Ethnic Minorities 

612049-EPP-1-2019-1-GEEPPJMO-PROJECT GEORGIAN INSTITUTE OF POLITICS Promote and Act for Europe