შეხვედრა "საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციასთან"
27
2019
ივნისი

შეხვედრა "საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციასთან"

Erasmus+ ეროვნულ ოფისში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა"საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის" წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა Erasmus+ პროგრამაში საშუალო სკოლების ჩართვის შესაძლებლობები და პერსპექტივები.