ტრენინგის მასალები ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე (JMD)

06.11.2018

Erasmus+ ეროვნულმა ოფისმა ჩაატარა ტრენინგი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების შესახებ.

იხილეთ პრეზენტაცია

იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია

FB live