ახალი თარგმანები

17.05.2017

უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტებმა ირმა გრძელიძემ და ლალი ბაქრაძემ დაასრულეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტების თარგმანები:

იმედს გამოვთქვამთ, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გამოიყენებენ ამ თარგმანებს ყოველდღიურ საქმიანობაში.