ტრენინგის მასალები

21.10.2018

Erasmus+ ეროვნულმა ოფისმა ჩაატარა ორი ტრენინგი საპროექტო განაცხადების მომზადების თაობაზე.

19.10.2018 CBHE / ინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტები

22.10.2018 Jean Monnet პროექტები

დამატებითი მასალები გამოქვეყნდება აქ: http://erasmusplus.org.ge/ge/calendar