ტრენინგების მასალები

26.10.2017

უნივერსიტეტებისთვის Erasmus+ ახალი საგრანტო კონკურსების შესახებ ორდღიანი საინფორმაციო სემინარები ჩატარდა. გთავაზობთ პრეზენტაციებს:

CBHE ინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტები (ex-Tempus)

Jean Moonet ჟან მონე აქტივობები

ICM გაცვლითი პროგრამები

JMD ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები