სტიპენდიანტების საორიენტაციო შეხვედრა

26.12.2018

Erasmus+ ეროვნულმა ოფისმა მონაწილეობა მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საორიენტაციო შეხვედრაში, რომელიც Erasmus+ მოკლევადინი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული სტიპენდიანტებისათვის გაიმართა.