შეხვედრა JMD პროგრამებთან დაკავშირებით

06.11.2017

მორიგი შეხვედრა JMD პროგრამებით დაინტერესებული პირებისთვის
7 ნოემბერი, 16:00სთ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი, სადისერტაციო დარბაზი