სემინარი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე

27.06.2018

Erasmus+ ეროვნული ოფისი 3 ივლისს 13:00 სთ ზე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მართავს საინფორმაციო სემინარს ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე.

დასწრება თავისუფალია

3 ივლისს 13:00 სთ
ქ. თელავი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი