საინფორმაციო ტრენინგები

19.10.2017

საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

1. ტრენინგი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამების თაობაზე (CBHE)

25 ოქტომბერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16:00 საათი, აუდიტორია - 115

2. ტრენინგი Erasmus+ ის პროგრამების თაობაზე (ICM, JMD, Jean Monnet)

ილიაუნი, 26 ოქტომბერი, 16:00 საათი, აუდიტორია - E 207