მრგვალი მაგიდა "კვლევაზე დაფუძნებული განათლება"

24.09.2017
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში Erasmus+ ეროვნული ოფისი გეპატიჟებათ დისკუსიაზე "კვლევაზე დაფუძნებული განათლება".
როდის: 27.09.2017, 16:00 საათი
სად: თსუ I კორპუსი, #107 აუდიტორია
დისკუსიას გაუძღვებიან უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტები ქეთევან გურჩიანი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და მარინე ქარჩავა (თავისუფალი უნივერსიტეტი).