საინფორმაციო სემინარი Erasmus-ახალბედებისთვის

21.09.2017

20 სექტემბერს Erasmus+ საქართველოს ეროვნულმა ოფისმა ჩაატარა პირველი სპეციალური საინფორმაციო სემინარი იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც აქამდე არ მონაწილეობდნენ Erasmus+ პროგრამაში.

ღონისძიებას თბილისის, გორისა და რუსთავის 15 უსდ–ს 24 წარმომადგენელი დაესწრო.