მრგვალი მაგიდის ღონისძიების შედეგები

27.09.2017

27 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა მრგვალ მაგიდას თემაზე "კვლევაზე დაფუძნებული განათლება"

ღონისძიებას დაეწრნენ განათლების ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები. ღონისძიებაზე გამოყენებული პრეზენტაციების მოძიება შესაძლებელია ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე

მარინა ქარჩავას პრეზენტაცია