შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში

10.01.2018

10 იანვარს გაიმართა შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მინისტრის მოადგილესთან, ბატონ ალექსანდრე თევზძესთან. შეხვედრის მიზანი იყო Erasmus+ ინსტიტუციური პროექტების წარდგენა, რომლებშიც სამინისტროს მონაწილეობა იგეგმება. ამ ეტაპზე წარდგენილ და განხილულ იქნა ექვსი საპროექტო განაცხადი. მომდევნო შეხვედრა დაგეგმილია 29 იანვარს.