ახალი JMD პროგრამები

03.07.2018

გამოქვეყნდა 2018 წელს დაფინანსებული ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების სია:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_emjmd_selection_results_-final.pdf

სია 42 სამაგისტრო პროგრამას მოიცავს. დეტალური ინფორმაცია პროგრამებზე შემოდგომაზე გამოქვეყნდება.

განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ახლად დაფინანსებულ ორ პროგრამაში ასოცირებული პარტნიორები ქართული უნივერსიტეტებია: კავკასიის უნივერსიტეტი პროგრამაში "Tourism Development and Culture" და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი "International Master on Wine Tourism Innovation".