ვებინარი ჟან მონეს პროექტების შემუშავებაზე

14.12.2018

Erasmus+ ეროვნულმა ოფისმა ჩაატარა პირველი ვებინარი, რომელიც ეხებოდა Jean Monnet საპროექტო განაცხადის მომზადებას. ვებინარს უძღვებოდა დიანა ლეჟავა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც წარმატებული ჟან მონეს პროექტის კოორდინატორია.

ვებინარის ვიდეოჩანაწერი

სასარგებლო ბმულები:

https://drive.google.com/file/d/1ck2cbgefwnW2ts7U2vasYer2BvfsU8_X/view გზამკვლევი

http://erasmusplus.org.ge/ge/news-events/training-materials/364 22 ოქტომბრის ტრენინგის მასალები

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2019_en კონკურსის საბუთები

http://erasmusplus.org.ge/ge/projects/after-2014 საქართველოში დაფინანსებული პროექტების სია

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jm2018_-_jm_funding_-_projects_and_networks.pdf 2018 წელს დაფინანსებული ჟან მონეს პროექტების სია

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/jean-monnet-activities-2018_en 2018 წელს დაფინანსებული ყველა პროექტი

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_application_package_2019_v20181029.pdf აპლიკაციის შევსების ინსტრუქცია