მობილობის ახალი გზამკვლევი

16.02.2018

გამოქვეყნდა Erasmus+ საერთაშორისო მობილობის პროგრამის ახალი გზამკვლევი უნივერსიტეტებისთვის.

გზამკვლევის ავტორთა შორის არის ანი ჭელიშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი.