ექსპერტთა განცხადება

18.09.2018

უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა განცხადება დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ეხება იმ საფრთხეებს, რომლებსაც ავტორიზაციის პროცესების შეჩერება გამოიწვევს.